Փառք Աստծուն բարձրերում, երկրի վրա խաղաղություն, և մարդկանց մեջ հաճություն: Ղուկ.2:14

Սիրելինե՛ր, մոտ 2010 տարի առաջ Բեթլեհեմի մի մսուրում ծնվեց մանուկ Հիսուսը:«Այնտեղ, Բեթլեհեմին մոտիկ, հովիվներ կային դաշտի մեջ կեցած, որոնք իրենց հօտերը կը պահպանէին գիշերուան մէջ։ Եւ ահա, Տէրոջ հրեշտակը անոնց վրայ իջավ, ու Տէրոջ փառքը անոնց շուրջը փայլեցաւ, ու սաստիկ վախցան։ Բայց հրեշտակը ըսաւ անոնց. «Մի՛ վախնաք, որովհետեւ ահա՛ ես…

Continue Reading

«Ահա կույսը կհղանա և որդի կծնի և նրա անունն Էմմանուել կկանչեն, որ թարգմանվում է` Աստված մեզ հետ»: Եսայի 7:14, Մատթ.1:23

«Ահա կույսը կհղանա և որդի կծնի և նրա անունն  Էմմանուել կկանչեն, որթարգմանվում է` Աստված մեզ հետ»:Եսայի 7:14, Մատթ.1:23Այս մարգարեական խոսքը Եսայի մարգարեի միջոցով եղել է Քրիստոսի ծննդից մոտ 700 տարիառաջ: Այն կազմված է երկու մասից`1) «Ահա կույսը կհղանա և որդի կծնի»Սա իրականացումն էր Եդեմի այգում մարդու մեղսագործությունից հետո սատանային ուղղված…

Continue Reading

Աղոթքի ուժը եւ հույժ կարևորությունը հոգեվոր կյանքում

Ղուկաս 10:2 խոսքում գրված է. «Հունձքը շատ է, մշակները` քիչ, ուստի հունձքի Տէրոջը աղաչեցէք, որ մշակներ հանի իր հունձքի համար»: Այստեղ կարող ենք առարկել ու ասել. Տե՛ր Աստված, հունձքը Քոնն է, մշակներ հանողը Դու ես, ի՞նչ անհրաժեշտություն ունի մեր աղոթքը այդ հարցում: Մի՞թե հնարավոր չէ, որ առանց մեր աղոթքի Դու…

Continue Reading

Դուք Քրիստոսի թուղթն եք

Սիրելինե՛ր, ուզում եմ խոսել 2Կորնթ. 3:3 խոսքի շուրջը. «Հայտնի ըլլալով որ դուք Քրիստոսին թուղթն էք մեր սպասավորությունովը, ո՛չ թէ մելանով գրված, հապա կենդանի Աստուծոյ Հոգիովը, ո՛չ թէ քարեղեն տախտակներու վրայ, հապա սրտին մարմնեղէն տախտակներուն վրայ»: Հետաքրքիր է, որ Պողոս առաքյալը հավատացյալ մարդկանց անվանում է նամակ: Նամակը հնարավորություն է տալիս, որ…

Continue Reading

«Տերը օրեօր փրկվածներ կավելացներ եկեղեցիին» Գործք առաքելոց 2:47

Այն ժամանակ հավատացյալները չէին ջանում մենակ մտնել երկինք, այլ Տիրոջ Շնորհքի, աշակերտներինվիրվածության ու սիրո շնորհիվ փրկվածների թիվն օրեցօր ավելանում էր, ինչպես գրված է. «Եվ Տէրը օրէցօր փրկուածներին նրանց թուի վրայ աւելացնում էր» (Գործք առաքելոց 2:47): Այդ փրկված հոգիներն անմիջապես միանում էին Երուսաղեմում գտնվող Աստծո Եկեղեցուն:  Կարող եմ վստահորեն ասել, որ…

Continue Reading

Եվ Տերը ըսավ Մովսեսին. «Մի՞թե տկար է Տիրոջ ձեռքը…» Թվոց 11:23

Առաքյալները միջոցներ չունեին, և Աստծո թագավորությունը քարոզելու էին գնում առանց պարկի ու առանց դրամի, ինչպես պատվիրեց նրանց Տերը. «Ճանապարհի համար ոչինչ մի՛ վերցրէք. ո՛չ գաւազան եւ ո՛չ պարկ, ո՛չ հաց եւ ո՛չ արծաթ դրամ. ոչ էլ կրկին հանդերձ»: Նրանք հավատում էին, որ Նա, ով իրենց կանչել է ծառայության, կհոգա նաև…

Continue Reading

Ճանաչել Աստծուն

Այս թեման շատ կարևոր է, որովհետև շատերը, նույնիսկ եկեղեցում գտնվողները, չեն ճանաչում Աստծուն:Աստծո հետ անհատական կապ ունենալը և Նրան ճանաչելը չափազանց կարևոր է: Ճշմարիտ աստվապաշտությունը Աստծո մասին գիտելիք ունենալը չէ, այլ` Աստծուն ճանաչելը: Աստված ուզում է, որ մենք ճանաչենք Իրեն և Իր հետ անձնական հաղորդակցություն ունենանք:Աստծուն փնտրելու ընթացքում ես առաջին…

Continue Reading

Ետ մի ՛ դարձիր

Կյանքի դժվարին պահերին տարբեր մտքեր են այցելում հավատացյալին, և նա ցանկանում է նահանջել, շրջվել ու ետ դառնալ, բայց եկե՛ք հիշենք, որ Քրիստոսը երբեք չէր նահանջում, իսկ մենք պետք է նմանվենք Նրան:  Ասացվածք. «Դժվարություններից մի՛ նահանջիր, այլ գնա՛ դրանց ընդառաջ: Այդ դժվարությունները կարող են Աստծո պարգև լինել»:  Պողոս առաքյալի կյանքում մեծ…

Continue Reading

Գործք առաքելոց 10:14

«Հին» մարդը մեր մեջ է, մարմնավոր բնությունը սովորաբար պատերազմում է հոգևոր սկզբունքների դեմ: Այստեղ դրված էր մի հարց, որի վերաբերյալ Պետրոսի կարծիքը տարբերվում էր Տիրոջ կարծիքից: Պետրոսը պետք է հասկանար, որ ծիսական օրենքները, որոնք արգելում են ուտել այս կամ այն կերակուրը, չեղյալ են համարվում: Աստված սրբեց դրանք, և այն, ինչն…

Continue Reading

Աջ կամ ձախ շեղումների մասին

Մենք` քրիստոնյաներս, պետք է հասկանանք, որ մեր պայքարը ոչ թե մարդու, կազմակերպության, կամ էլ որևէ ազգի, այլ` չար ոգիների ու սատանայի դեմ է: Եվ քանի որ մեր պայքարը մարդու դեմ չէ, ուստի մենք մտադիր չենք պայքարել որևէ մեկի դեմ:II Օրինաց 28:14-ում ասվում է. «օտար աստվածների ետևէ երթալու համար աջ կամ…

Continue Reading