Ճշմարտություն խոսենք մեր սրտերի մեջ

Մենք մեր մեղքի բնության դեմ պայքարելու ու նրա արտահայտությունները քչացնելու նպատակ դնելու փոխարեն կարող ենք ավելի պարզ բան անել` մեր սրտերում ճիշտ խոսել: Երբ Նեեման ասորին բժշկության նպատակով գնացել էր Եղիսեի մոտ, մարգարեն նրան ասաց, որ պետք է յոթ անգամ Հորդանանում լողանա: Այս բանը նրան վրդովեցրեց, սակայն ծառաները նրան հետաքրքիր…

Continue Reading

Հավատալ ու վստահել Աստծու Խոսքին

Սիրելինե՛ր, ուզում եմ միասին տեսնենք, թե ինչպես է լինում, որ Աստծուն հավատացողներից մեկը կարողանում է հավատարիմ մնալ Տիրոջը, իսկ մյուսը մնում է ճանա պարհի կեսին: Ինչո՞ւ մեկը մեղքի նկատ մամբ հաղթություն ունի, ազատ է, բայց մյուսն այդպես էլ մեղքի ճի րան ներից չի կարողանում ազատվել: Սատանան բոլորին էլ բերում է…

Continue Reading

Մի՛ հպարտացեք ձեր կարողություններով

Սիրելինե՛ր, շատ հաճախ մենք որոշումներ ենք կայացնում, ծրագրեր ենք մշակում մեր հետագա աշխատանքի, հոգևոր գործու նեության ու տարբեր հարցերի վերա բերյալ և ակնկալում ենք, որ հաջողություն կունենանք: Եթե ուզում ենք հաջողություն ունենալ, նախ՝ պետք է մեր միտքը նորոգված լինի և Աստ ծու առջև խոնարհություն ունենանք: Սակայն մենք երբեմն չենք մտածում,…

Continue Reading

ԳԱՌՆՈՒԿԻ ԱՐՅՈՒՆԸ

Սիրելինե՛ր, «Հայտնություն» գրքում կարդում ենք. «Ու երկնքի մէջ պատերազմ եղաւ. Միքայէլ ու իր հրեշտակները վիշապին հետ պատերազմեցան. վիշապն ալ իր հրեշտակներովը պատերազմեցավ. Ու չկրցան դէմ կենալ, ու երկնքի մէջ ալ տեղ չգտնուեցաւ անոնց: Եւ վար ձգուեցաւ մեծ վիշապը, այն առաջուան օձը որ Բանսարկու ու Սատանայ կ’ըսուի, որ բոլոր աշխարհը մոլորեցուց.…

Continue Reading

ՓՐԿՈՒԹՅԱՆ ՍԱՂԱՎԱՐՏԸ

Եւ վերցրե՛ք փրկության սաղավարտը և Հոգու սուրը, որ Աստծո Խոսքն է։ Եփեսացիս 6.17 Եփեսացիս 6.17 Երբեք ոչ ոք առանց զինվելու չի գնում պատերազմ, մանավանդ, եթե թշնամին լավ զինված է: Թշնամին ուզում է, որ մենք անզեն պատերազմենք, իսկ երբ մենք զինված ենք լինում, նա, տեսնելով մեր զենքերի փայլը, վախենում է ու…

Continue Reading

ԲԱՐԻՆ ԳԻՏԵՆԱԼՈՒ ԵՎ ՉԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ուստի ով որ բարին անելը գիտենա ու չանի, դա մեղք է նրա համար:             Հակոբոս 4:17Սիրելի՛ եղբայրներ ու քույրեր, վերը նշված համարը ցույց է տալիս, որ մարդն ունի բարին անելու հնարավորություն (իհարկե, Աստծու օգնությամբ): Բարին անելու հնարավորություն ունեն այն հավատացյալները, ովքեր սրտանց ուզում են դա անել:…

Continue Reading

ԱՍՏՎԱԾ ՍԵՐ Է

Սիրելինե՛ր, Ա Հովհ. 4:7-12-ում շատ պարզ ասվում է, առաջ Աստված է մեզ սիրել, ու ոչ թե մենք՝ Նրան: Երբ Տերը Պետրոսին հարցնում էր՝ դու սիրո՞ւմ ես Ինձ, դա ավելի հասկանալի կարելի էր ասել. «Պետրո՛ս, դու տեսար, որ Ես քեզ սիրում եմ ու ճանաչեցիր Իմ սերը»: Տիրոջն ուրանալուց ու դառը ապրումներից…

Continue Reading

ԻՆՉ ՑԱՆԵՍ, ԱՅՆ ԿՀՆՁԵՍ

Գաղատացիս 6:8-ում կարդում ենք. «Որովհետև, ինչ որ մարդս սերմանում է, նոյնը և կը հնձի. ով սերմանում է իր մարմնի համար, այդ մարմնից էլ կը հնձի ապականութիւն. իսկ ով Հոգու համար է սերմանում, այդ Հոգուց էլ կը հնձի յաւիտենական կեանք»։ Այստեղ Աստծու Խոսքը բացում է մեզ մի շատ կարևոր ճշմարտություն, որն…

Continue Reading

ՋԱԽՋԱԽՎԱԾ ԵՂԵԳԸ ՊԻՏԻ ՉՓՇՐԵ. . .

«Ջախջախված եղեգը պիտի չփշրե ու պլպլած պատրույգը պիտի չմարե, մինչև արդարությունը հաղթանակի հասցնե: Եվ հեթանոսները անոր անվանը պիտի հուսան»:                                                               …

Continue Reading

ՄԱՐԻԱՄՆ ՈՒ ՄԱՐԹԱՆ

Եկե՛ք դիտարկենք Ղուկասի Ավետարանի 10:38-42 խոսքերը. «Ու եղաւ որ երբ անոնք կ’երթային, ինք գեղ մը մտաւ, և կին մը, Մարթա անունով, զանիկա իր տունը ընդունեց: Եւ անիկա քոյր մը ունէր, որուն անունը Մարիամ էր, որ եկաւ Յիսուսի ոտքերուն քով նստաւ, ու անոր խօսքերը մտիկ կ’ըներ: Բայց Մարթա շատ սպասաւորութիւնով զբաղած…

Continue Reading