ԳԱՌՆՈՒԿԻ ԱՐՅՈՒՆԸ

Սիրելինե՛ր, «Հայտնություն» գրքում կարդում ենք. «Ու երկնքի մէջ պատերազմ եղաւ. Միքայէլ ու իր հրեշտակները վիշապին հետ պատերազմեցան. վիշապն ալ իր հրեշտակներովը պատերազմեցավ. Ու չկրցան դէմ կենալ, ու երկնքի մէջ ալ տեղ չգտնուեցաւ անոնց: Եւ վար ձգուեցաւ մեծ վիշապը, այն առաջուան օձը որ Բանսարկու ու Սատանայ կ’ըսուի, որ բոլոր աշխարհը մոլորեցուց.…

Continue Reading

ՓՐԿՈՒԹՅԱՆ ՍԱՂԱՎԱՐՏԸ

Եւ վերցրե՛ք փրկության սաղավարտը և Հոգու սուրը, որ Աստծո Խոսքն է։ Եփեսացիս 6.17 Եփեսացիս 6.17 Երբեք ոչ ոք առանց զինվելու չի գնում պատերազմ, մանավանդ, եթե թշնամին լավ զինված է: Թշնամին ուզում է, որ մենք անզեն պատերազմենք, իսկ երբ մենք զինված ենք լինում, նա, տեսնելով մեր զենքերի փայլը, վախենում է ու…

Continue Reading

ԲԱՐԻՆ ԳԻՏԵՆԱԼՈՒ ԵՎ ՉԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ուստի ով որ բարին անելը գիտենա ու չանի, դա մեղք է նրա համար:             Հակոբոս 4:17Սիրելի՛ եղբայրներ ու քույրեր, վերը նշված համարը ցույց է տալիս, որ մարդն ունի բարին անելու հնարավորություն (իհարկե, Աստծու օգնությամբ): Բարին անելու հնարավորություն ունեն այն հավատացյալները, ովքեր սրտանց ուզում են դա անել:…

Continue Reading

ԱՍՏՎԱԾ ՍԵՐ Է

Սիրելինե՛ր, Ա Հովհ. 4:7-12-ում շատ պարզ ասվում է, առաջ Աստված է մեզ սիրել, ու ոչ թե մենք՝ Նրան: Երբ Տերը Պետրոսին հարցնում էր՝ դու սիրո՞ւմ ես Ինձ, դա ավելի հասկանալի կարելի էր ասել. «Պետրո՛ս, դու տեսար, որ Ես քեզ սիրում եմ ու ճանաչեցիր Իմ սերը»: Տիրոջն ուրանալուց ու դառը ապրումներից…

Continue Reading

ԻՆՉ ՑԱՆԵՍ, ԱՅՆ ԿՀՆՁԵՍ

Գաղատացիս 6:8-ում կարդում ենք. «Որովհետև, ինչ որ մարդս սերմանում է, նոյնը և կը հնձի. ով սերմանում է իր մարմնի համար, այդ մարմնից էլ կը հնձի ապականութիւն. իսկ ով Հոգու համար է սերմանում, այդ Հոգուց էլ կը հնձի յաւիտենական կեանք»։ Այստեղ Աստծու Խոսքը բացում է մեզ մի շատ կարևոր ճշմարտություն, որն…

Continue Reading

ՋԱԽՋԱԽՎԱԾ ԵՂԵԳԸ ՊԻՏԻ ՉՓՇՐԵ. . .

«Ջախջախված եղեգը պիտի չփշրե ու պլպլած պատրույգը պիտի չմարե, մինչև արդարությունը հաղթանակի հասցնե: Եվ հեթանոսները անոր անվանը պիտի հուսան»:                                                               …

Continue Reading

ՄԱՐԻԱՄՆ ՈՒ ՄԱՐԹԱՆ

Եկե՛ք դիտարկենք Ղուկասի Ավետարանի 10:38-42 խոսքերը. «Ու եղաւ որ երբ անոնք կ’երթային, ինք գեղ մը մտաւ, և կին մը, Մարթա անունով, զանիկա իր տունը ընդունեց: Եւ անիկա քոյր մը ունէր, որուն անունը Մարիամ էր, որ եկաւ Յիսուսի ոտքերուն քով նստաւ, ու անոր խօսքերը մտիկ կ’ըներ: Բայց Մարթա շատ սպասաւորութիւնով զբաղած…

Continue Reading

ԳՆԱՑԵ՛Ք ՈՒ ԱՍԵ՛Ք

Մարկոս 16:5-ում գրված է, որ երբ կանայք գնացին Հիսուսի գերեզմանը, տեսան, որ քարը գլորված է: Մտան գերեզման ու հանդիպեցին հրեշտակին, որը երիտասարդի կերպարանք ուներ: Նա ասաց. «Մի՛ զարհուրեք: Դուք Հիսուս Նազովրեցո՞ւն եք փնտրում: Նա այստեղ չէ, այլ հարություն առավ»: Եվ լսե՛ք, թե ինչ է ասում Աստծու հրեշտակը. «Բայց գնացե՛ք, Նրա…

Continue Reading

ՄԻ՛ ԽՈՒՍԱՓԵՔ ԵՐԵԽԱՆԵՐ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒՑ

Որդեծնության հարցն այսօր շատ կարևոր է քրիստոնյաների համար: Աստված սիրում է երեխաներին, իսկ սատանան չի սիրում. և պայքար է առաջանում: Աստծու կամքն այստեղ այն է, որ մենք երեխա չունենալու նպատակով խորամանկությունների չդիմենք: Սաղմոս 127-ում ասվում է, որ երեխան պարգև է Աստծու կողմից: Ուրեմն, եթե Աստված երեխա է տալիս, նշանակում է,…

Continue Reading

ԱՍՏՎԱԾ ԱՎԵԼԻՆ Է ՏԱԼԻՍ

ԱՍՏՎԱԾ ԱՎԵԼԻՆ Է ՏԱԼԻՍ Փառք մեր Տեր Աստծուն, որ Իր գթած ողորմության համեմատ ծագող արեգակը վերից մեզ այցելություն արեց՝ խավարի ու մահվան ստվերի մեջ նստած ժողովրդին լույս տալու ու մեր ոտքերը խաղաղության ճանապարհի մեջ շտկելու: Նա մեզ փրկեց ու սուրբ կոչումով կանչեց ոչ թե մեր գործերին նայելով, հապա՝ Իր նախասահմանությանը և շնորհքին նայելով,…

Continue Reading