Սիրո սուրբ աղբյուր ես, Տե՛ր
Աստված իմ բարի
Տեր, Դու Սուրբ ես (ալբոմ)