«Ձեզ համար երկրի վրա գանձեր մի՛ դիզեք, ձեր գանձը երկնքում է»

Մի անգամ բրիտանական միսիոներական ընկերության քարտուղարն այցելեց մի հավատացյալ վաճառականի և առաջարկեց, որ նա Աստծո գործի համար նյութական օգնություն ցուցաբերի: Վաճառականը երկուհարյուր հիսուն դոլարի բանկային չեկ դուրս գրեց: Այդ պահին նա հեռագիր ստացավ և, անհանգստանալով, ասաց.- Հեռագրում ասվում է, որ իմ շոգենավերից մեկը խորտակվել է, և ամեն ինչ ծովի հատակն…

Continue Reading