Գործք առաքելոց 10:14

«Հին» մարդը մեր մեջ է, մարմնավոր բնությունը սովորաբար պատերազմում է հոգևոր սկզբունքների դեմ: Այստեղ դրված էր մի հարց, որի վերաբերյալ Պետրոսի կարծիքը տարբերվում էր Տիրոջ կարծիքից: Պետրոսը պետք է հասկանար, որ ծիսական օրենքները, որոնք արգելում են ուտել այս կամ այն կերակուրը, չեղյալ են համարվում: Աստված սրբեց դրանք, և այն, ինչն…

Continue Reading