Ինչպի՞սի վերաբերմունք ունես շրջապատողներիդ նկատմամբ

Խոհեմութեամբ վարուեցէք դուրսիններուն հետ` ժամանակը ծախու առնելով: Կողոս 4:5 Հապա Տէր Աստուածը սրտերնուդ մէջ սո՛ւրբ պահեցէք եւ միշտ պատրա՛ստ եղէք հեզութեամբ ու երկիւղածութեամբ պատասխան տալու ամենուն` որոնք ձեր ունեցած յոյսին մասին կը հարցնեն: Ա Պետրոս 3:15 Ամէն ինչ որ կ’ընէք թէ՛ խօսքով եւ թէ՛ գործով` բոլորը Տէր Յիսուսին անունովը ըրէք,…

Continue Reading