Խրատանի

Ճամբայ կա, որ մարդուն շիտակ կերեւա,բայց անոր վախճանը մահվան ճամփան է:Առակաց 14:12 ***Ճշմարտութիւնը ծախու առ ու զանիկա մի՛ծախեր, նմանապէս իմաստութիւնը, խրատն ուհանճարը:Առակաց 23:23Հարուստ ըլլալու մի՛ աշխատիր, քոխորհուրդէդ ետ կեցիր:Առակաց 23:4***Որդեա՛կ իմ, Տիրոջմէն ու թագաւորենվախցիր ու խռովարար մարդոց հետ միխառնվիր:Առակաց 24:21Սերն ու երկյուղը քեզ բնավորություն դարձրու, որ խաբեությամբ չտանջվես: *** Որքան…

Continue Reading